Actievoorwaarden

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Cashback’ welke is georganiseerd door het bedrijf Q-Petfood, voor het merk Smuldier. (“Organisator”). Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer (“Deelnemer”) uitdrukkelijk van deze actievoorwaarden kennis te hebben genomen en daarmee zonder enig voorbehoud in te stemmen.

De actie wordt georganiseerd door Q-Petfood, Aaltenseweg 63, 7051 CN Varsseveld.

Artikel 1 – Algemeen

Organisator heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen en zonder melding vooraf (de organisatie of opzet van) deze actie te (laten) beëindigen en/of (prijzen en/of actievoorwaarden) te (laten) wijzigen. Bij een aanpassing van de actievoorwaarden zal de aangepaste versie zo snel mogelijk op de website www.smuldier.nl/cashback vermeld worden.

Artikel 2 – Deelname

  1. De actieperiode loopt van 19 april 2024 tot en met 31 mei 2024 (''Actieperiode'').
  2. Je kunt inzenden tot en met 14 juni 2024. Daarna is inzenden niet meer mogelijk.
  3. Deelnemende producten: Alle producten van Smuldier.
  4. Deelname is alleen mogelijk met deelnemende producten (zie punt 3 voor de deelnemende producten) die aangekocht zijn binnen de actieperiode.
  5. Deelname aan deze actie is uitsluitend toegestaan aan personen ouder dan 18 jaar, die tijdens de actieperiode woonachtig zijn in Nederland, met een vaste woon- of verblijfplaats.
  6. Alleen inzendingen met volledig en juist ingevulde gegevens worden verwerkt. Bij een niet-conforme deelname vervalt het recht op vergoeding.
  7. Deelnemers kunnen uitsluitend deelnemen via de website www.smuldier.nl/cashback
  8. Deelnemers kunnen uitsluitend deelnemen indien zij in het bezit zijn van een Nederlandse betaalrekening.
  9. Maximaal 1 deelname per adres/huishouden en/of rekeninghouder, dus 1 Smuldier product/1 verpakking.
  10. Deelnemers van een eerdere cashback actie, kunnen deze actieperiode wederom deelnemen aan de cashback.
Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacy- en cookieverklaring nl/privacy-en-cookieverklaring Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang